Складіть кореспонденцію рахунку наступної господарської операції

Вопрос

Складіть кореспонденцію рахунку наступної господарської операції.

Зараховані на баланс основні засоби, які внесені засновниками в уставний капітал підприємства 168000 грн.