Окремі операції з запасами

Придбання запасів за безготівковим розрахунком

Табл.1.

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. Отримано матеріальні запаси від постачальника і оприбутковано на склад 20, 22, 28 631 2000
2. Нараховано податковий кредит з ПДВ (Пров. одночасне з пров.1.) 641 631 400
3. Погашено заборгованість з постачальником 631 311 2400

Придбання запасів через підзвітних осіб.

Табл.2

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
Варіант І. Видано аванс підзвітній особі для закупівлі запасів
1. Видано аванс – готівку з каси підприємства на придбання запасів. 372 301 1800
2. Отримано і оприбутковано запаси на склад 20, 22, 28 631 1500
3. Нараховано податковий кредит з ПДВ Проведення одночасне з пров.2. 641 631 300
4. Прийнято авансовий звіт про використання коштів. Підтверджуючі документи: товарні чеки, чеки РРО, квитанції прибуткових ордерів. Одночасно авансові звіти мають силу для закриття розрахунків (пров. 2). 631 372 1800
Варіант ІІ. Придбання запасів без авансових виплат підзвітній особі.
1. На склад підприємства, згідно накладної виданої постачальником,1 передано запаси через підзвітну особу 20, 22, 28 631 1500
2. Нараховано податковий кредит з ПДВ Проведення одночасне з пров.1 641 631 300
3. Підзвітна особа здає належно оформлений авансовий звіт з підтверджуючими документами про використані кошти, одночасно закриваються розрахунки. 631 372 1800
4. Видано готівку з каси підприємства на підставі отриманого звіту 372 301 1800
Варіант ІІІ. Виданого авансу під звіт виявилось недостатньо для оплати за придбані запаси.
1. Видано аванс підзвітній особі для придбання запасів. 372 301 1000
2. Одержані і оприбутковані на складі запаси згідно накладних. 20, 22, 28 631 1500
3. Нараховано податковий кредит з ПДВ Проведення одночасне з пров.2 641 631 300
4. Отримано авансовий звіт підзвітної особи з підтверджуючими документами про використану готівку. Одночасно закриваються розрахунки. 631 372 1800
5. З каси підприємства доплачено підзвітній особі згідно з виведеним сальдо авансового звіту. 372 301 800

Придбання запасів у фізичних осіб.

Табл.3.

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
І. Придбання з оплатою через касу підприємства
1. Отримана і оприбуткована продукція на основі договору купівлі-продажу або акту придбання. 20, 22, 28 631 400
2. Податковий кредит відображено в розрахунках (за умови, що фізична особа – платник ПДВ) 641 631 80
3. Сплачено продавцю через касу підприємства. 631 301 480
ІІ. У випадках утримання податку з фізичних осіб
1. Отримана і оприбуткована продукція на основі договору купівлі-продажу або акту придбання. 20, 28 631 480
2. Утримано прибутковий податок з продавця 631 341 96
3. Сплачено продавцю через касу підприємства. 631 301 384
ІІІ. Закупівля через підзвітних осіб
1. Видана готівка під звіт. 372 301 480
2. Оприбутковано запаси згідно авансового звіту і договору закупівлі або акту закупівлі. 20 631 400
3. Податковий кредит відображено в розрахунках (за умови, що фізична особа – платник ПДВ) 641 631 80

Безкоштовне надходження запасів

Табл.4.

№ з/п Зміст операції Обороти по рахункам
Основні господарські операції Операції по розрахунках за податками Сума
ДТ КТ ДТ КТ
1. Оприбутковано безкоштовно отримані запаси за справедливою вартістю. 201 718 600
2. Дохід від безкоштовно отриманих запасів зараховано до фінансових результатів 718 793 600

Безкоштовне вибуття запасів.

Табл.5.

№ з/п Зміст операції Обороти по рахункам
Основні господарські операції Операції по розрахунках за податками Сума
ДТ КТ ДТ КТ
1. Запаси передані безкоштовно за обліковою вартістю. 377 20, 28 1000
2. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ зі звичайної ціни, яка в даному разі дорівнює обліковій
(Пров. одночасне з пров. 1)
377 641 200
3. Відображено збитки від безкоштовної передачі запасів. 442 377 1200

Передача МШП в експлуатацію.

Табл.6.

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. Оприбутковано МШП на склад. 22 631 4000
2. Нараховано податковий кредит з ПДВ.
Проведення одночасне з пров.1
641 631 800
3. Проведено розрахунки з постачальником. 631 311 4800
4. Списано вартість при передачі їх для використання:
 1. в будівництві для власних потреб;
 2. для виготовлення основних засобів;
 3. для виготовлення інших необоротних матеріальних активів;
 4. для використання при виготовленні основної продукції виробництва;
 5. в дослідницьких розробках;
 6. в забезпеченні збуту товарів;
 7. адміністративно-управлінським персоналом;
 8. в діяльності житлово-комунального господарства, дитячих закладах
 • 151
 • 152
 • 153
 • 23
 • 941
 • 93
 • 941
 • 949
 • 22
 • 22
 • 22
 • 22
 • 22
 • 22
 • 22
 • 22
 • 1000
 • 600
 • 400
 • 800
 • 600
 •  
 • 200
 • 400

Використання ТМЦ, придбаних для виробничих цілей, на невиробничі.

Табл.7.

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. Оприбутковано на склад придбані запаси 20, 22 631 800
2. Податковий кредит
(Пров. одночасне з пров.3).
641 631 160
3. Сплачено постачальнику 631 311 960
4. Запаси використано на:
 1. виробничі потреби;
 2. на адміністративні потреби;
 3. на інші потреби невиробничого характеру.
 • 23
 • 92
 • 977
 • 20,22
 • 20,22
 • 20,22
 • 400
 • 300
 • 100
5. Коригування податкового кредиту в частині використання запасів в невиробничій сфері. 977 641 20
6. Витрати списано на зменшення доходів в частинах:
 1. адміністративних витрат;
 2. невиробничих витрат.
 • 791
 • 791
 • 92
 • 977
 • 300
 • 120

1 Постачальник видає накладну підзвітній особі підприємства на підставі доручення, виданого цій особі підприємством.