Підприємство реалізує основний засіб на умовах П(С)БО 27

Вопрос

Підприємство реалізує основний засіб на умовах П(С)БО 27. Перша подія - передоплата 25%. Продажна вартість об'єкта основних засобів 150000 грн. з ПДВ, первісна вартість - 170000 грн., Сума нарахованого раннє зносу 62000 грн..

В обліку підприємства дані операції були відображені наступним чином:

 • Дт 311 Кт 681 - 150000 грн.
 • Дт 641 Кт 643 - 25000 грн.
 • Дт 361 Кт 712 - 150000 грн.
 • Дт 712 Кт 643 - 25000 грн.
 • Дт 681 Кт 361 - 150000 грн.

Зробіть необхідні виправлення. Наведіть коментар і обґрунтування рішення.

Ответ

 • 311 681 – 37500 – получен аванс (25% от 150000 грн.)
 • 361 643 – 6250 – начислены налоговые обязательства по НДС
 • 972 10 – 108000 – объект списан в реализацию по балансовой (остаточной) стоимости: 170,0 – 62,0 = 108,0
 • 131 10 – 62000 – списана сумма износа объекта
 • 361 742 – 150000 – объект передан покупателю по стоимости, указанной в договоре
 • 742 641 – 25000 – начислен НДС в связи с продажей объекта
 • 643 361 – 6250 – зачет ранее начисленных обязательств по НДС
 • 742 793 – 125000 – доход от продажи объекта признан доходом отчетного периода
 • 793 972 – 108000 – себестоимость реализованного объекта списана на уменьшение доходов отчетного периода
 • 311 361 – 112500 – получена окончательная оплата
 • 681 361 – 37500 – расчеты с покупателем закрываются зачетом аванса

Общий случай продажи ОС по предоплате описан в Энциклопедии.