До компетенції якої посадової особи належать питання

Вопрос

До компетенції якої посадової особи належать питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві?

Ответ

Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. (див. п.2 ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").