Вибуття основних засобів у зв'язку з ліквідацією об'єкта

Податковий аспект:

Про ліквідацію основних фондів у новій редакції Закону про оподаткування прибутку говориться цілком певно. Так, за підпунктами 8.4.8 – 8.4.10:

  • при ліквідації основних фондів першої групи валові витрати на суму їх балансової вартості збільшуються у періоді їх ліквідації;
  • при ліквідації основних фондів, які належать до груп 2,3,4, балансова вартість таких груп не змінюється;
  • компенсація втрат (за незалежних від платника податку обставин) основних фондів, що належать до першої групи, платник податку у період її отримання (нарахування) збільшує валовий дохід;
  • компенсація втрат (за незалежних від платника податку обставин) основних фондів, що належать до груп 2,3,4, зменшує балансову вартість відповідної групи;
  • у разі ліквідації об’єкта основних фондів першої групи за рішенням платника податків та за наявності відповідних документів про його ліквідацію у зв’язку з неможливістю використання за призначенням, балансова вартість такого об’єкта відноситься до валових витрат.

Податкові зобов'язання з ПДВ нараховуються на суму компенсації, але не нижче балансової вартості втрачених об'єктів. У разі ліквідації об'єктів за самостійним рішенням платника ПДВ податкові зобов’язання теж нараховуються (крім випадків, що виникають за незалежних від такого платника обставин).

Ці зобов'язання нараховуються на підставі п. 4.9 Закону про ПДВ. Базою для нарахування ПДВ у таких випадках є звичайна ціна об'єкта, а для об'єктів групи 1 — вартість, не нижча за балансову. Сплата такого ПДВ відбувається за рахунок коштів підприємства, оскільки хоча цей пункт (4.9) і прирівнює ліквідацію до продажу, однак у такого «продажу» не вистачає головного — покупців як реальних платників усіх видів непрямих податків.

Бухгалтерський аспект:

Відображення операцій з ліквідації об'єктів основних засобів відбувається за тими ж правилами, що й продаж: об'єкт списується з рахунка 10 і в частині залишкової вартості (в дебет витратного рахунка), і в частині зношення (в дебет рахунка 13). Паралельно нараховуються різного роду витрати, пов'язані з таким списанням, далі визначається фінансовий результат (якщо буде). Мабуть, єдине, що суттєво відрізняє проведення таких операцій від проведень продажу і безкоштовної передачі, — це відсутність факту передачі «з рук до рук» з тієї цілком зрозумілої причини, що цього при ліквідації справді не відбувається. По суті, операції з ліквідації основних засобів — це операції з переведення окремих об'єктів зі статті «Основні засоби» до інших статей активів, у тому числі до оборотних. Вартість отриманих таким чином «нових» активів, як правило, дорівнює сумі понесених у зв'язку з ліквідацією витрат. Звісно, якщо ліквідаційна вартість об'єкта (що, як відомо, встановлюється підприємством самостійно) разом із витратами на його демонтаж не перевищують розміру справедливої вартості отриманих у результаті: матеріалів, запчастин, комплектуючих, металобрухту тощо.

Слід зазначити, що термін «ліквідаційна вартість» далеко не завжди може збігатися з вартістю ліквідації. Ліквідаційна вартість — це, як правило, частка первісної вартості об'єкта, сума залишкової вартості, при досягненні якої об'єкт виводиться з експлуатації, однак це не означає, що він ліквідується в прямому значенні цього слова. Зазвичай ліквідаційна вартість встановлюється виходячи з тих міркувань, що цей об'єкт буде продано. Тобто ліквідаційна вартість — це ціна, за якою підприємство сподівається продати об'єкт після закінчення терміну експлуатації. Термін експлуатації може бути різним. Усе залежить від того, як часто підприємство хоче оновлювати парк обладнання. Таке оновлення, як відомо, сприяє підвищенню якості і конкурентоспроможності продукції, що випускається підприємством. Отже, ліквідаційна вартість — це не вартість того пороху, на який розсипається вкрай зношене обладнання. Щодо вартості ліквідації, то це саме та вартість, за якою при ліквідації об'єкта можна оприбуткувати все, на що його буде перетворено: запчастини, металобрухт, дрова тощо. У цьому розділі йдеться про вартість ліквідації, оскільки ми розглядаємо питання ліквідації основних засобів, а не виведення їх з експлуатації з якихось інших причин.

Витрати на ліквідацію об'єктів основних засобів разом з їх залишковою вартістю збираються на рахунку 976. Цитата з Інструкції №291:

«На субрахунку 976 «Списання необоротних активів» відображається залишкова вартість списаних необоротних активів та витрати, пов'язані з їх ліквідацією (розбирання, демонтаж)».

Отже, це дає нам підстави використовувати рахунок 976 для нарахування будь-яких інших, ніж власне залишкова вартість, витрат: заробітна плата, збори на соціальне страхування тощо, незважаючи на те, що в тій же Інструкції такої кореспонденції не подано.

Ліквідація будівлі за обставин, не залежних від платника податків

Таблиця 1

Зміст операції Обороти за рахунками
Основні господарські операції Операції з розрахунків за податками Сума
Дт Кт Дт Кт
1. Ліквідований об'єкт списано в частині залишкової вартості. 976 103 7000
2. Ліквідований об'єкт списано в частині зношення. 131 103 38000
3. Нараховано витрати, понесені у зв'язку з ліквідацією будівлі:
а) заробітна плата 976 661 200
б) збір на пенсійне страхування 976 651 64
в) збір на соціальне страхування 976 652 8
г) страховий збір на випадок безробіття 976 653 3
4. Оприбутковано матеріали, отримані в результаті ліквідації будівлі. (Матеріали оприбутковано за фактичною собівартістю, що склалася в процесі ліквідації будівлі.) 209 746 7275
5. Вартість оприбуткованих матеріалів визнано доходом звітного періоду. 746 793 7275
6. Витрати, понесені у зв'язку з ліквідацією будівлі, списуються на зменшення доходів. 793 976 7275
Надалі, якщо оприбутковані таким чином матеріали реалізуються на сторону, відбувається їх списання з рахунка 209 в реалізацію. При цьому всі проведення з відображення доходів, витрат і визначення фінансового результату виконуються так само, як при відображенні звичайного продажу оборотних активів.

Ліквідація будівлі за самостійним рішенням платника податків

Таблиця 2

Зміст операції Обороти за рахунками
Основні господарські операції Операції з розрахунків за податками Сума
Дт Кт Дт Кт
1. Ліквідований об'єкт списано в частині залишкової вартості. 976 103 7000
2. Ліквідований об'єкт списано в частині зношення. 131 103 38000
3. Нараховано ПДВ за вимогами п. 4.9 Закону про ПДВ. (Проведення одночасне з проведенням 1) 976 641 1400
4. Нараховано витрати, понесені у зв'язку з ліквідацією будівлі:
а) заробітна плата 976 661 200
б) збір на пенсійне страхування 976 651 64
в) збір на соціальне страхування 976 652 8
г) страховий збір на випадок безробіття 976 653 3
5. Оприбутковано матеріали, отримані в результаті ліквідації будівлі. (Матеріали оприбутковано за фактичною собівартістю, що склалася в процесі ліквідації будівлі, окрім витрат на сплату ПДВ.) 209 746 7275
6. Вартість оприбуткованих матеріалів визнано доходом звітного періоду. 746 793 7275
7. Витрати, понесені у зв'язку з ліквідацією будівлі, списуються на зменшення доходів. 793 976 8675
8. Визначено фінансовий результат: збитки (червоним сторно)*. 793 442 1400
Надалі, якщо оприбутковані таким чином матеріали реалізуються на сторону, відбувається їх списання з рахунка 209 в реалізацію. При цьому всі проведення з відображення доходів, витрат і визначення фінансового результату виконуються так само, як при відображенні звичайного продажу оборотних активів.

Примітки до таблиці 2

* У цьому випадку сума збитків дорівнює сумі ПДВ, сплаченого в результаті ліквідації, яка пунктом 4.9 Закону про ПДВ прирівнюється до продажу. Автор не вважає, що у цьому випадку сума ПДВ, сплаченого з продажу, в якому немає покупців, повинна збільшувати собівартість оприбуткованих матеріалів.

Ліквідація інших основних засобів

Ліквідація машин, обладнання за обставин, не залежних від платника податків

Таблиця 3

Зміст операції Обороти за рахунками
Основні господарські операції Операції з розрахунків за податками Сума
Дт Кт Дт Кт
1. Ліквідований об'єкт списано в частині залишкової вартості. 976 104 3000
2. Ліквідований об'єкт списано в частині зношення. 131 104 25000
3. Нараховано витрати, понесені у зв'язку з ліквідацією об'єкта:
а) заробітна плата 976 661 200
б) збір на пенсійне страхування 976 651 64
в) збір на соціальне страхування 976 652 8
г) страховий збір на випадок безробіття 976 653 3
4. Оприбутковано матеріали, отримані в результаті демонтування об'єкта:
а) запчастини 207 746 1075
б) металобрухт 209 746 2200
(Матеріали оприбутковано за фактичною собівартістю, що склалася в процесі ліквідації об'єкта. При цьому до кожної зі статей запасів зараховано таку частку витрат, яка відповідає обсягам отриманого виду запасів.)
5. Вартість оприбуткованих матеріалів визнано доходом звітного періоду. 746 793 3275
6. Витрати, понесені у зв'язку з ліквідацією об'єкта, списуються на зменшення доходів. 793 976 3275
Надалі, якщо оприбуткований таким чином металобрухт реалізується на сторону, відбувається його списання з рахунка 209 в реалізацію. При цьому всі проведення з відображення доходів, витрат і визначення фінансового результату виконуються так само, як при відображенні звичайного продажу оборотних активів.

Ліквідація машин, обладнання за самостійним рішенням платника податків

Таблиця 4

Зміст операції Обороти за рахунками
Основні господарські операції Операції з розрахунків за податками Сума
Дт Кт Дт Кт
1. Ліквідований об'єкт списано в частині залишкової вартості. 976 104 3000
2. Ліквідований об'єкт списано в частині зношення. 131 104 25000
3. Нараховано ПДВ за вимогами п. 4.9 Закону про ПДВ. (Проведення одночасне з проведенням 1) 976 641 600
4. Нараховано витрати, понесені у зв'язку з ліквідацією об'єкта:
а) заробітна плата 976 661 200
б) збір на пенсійне страхування 976 651 64
в) збір на соціальне страхування 976 652 8
г) страховий збір на випадок безробіття 976 653 3
5. Оприбутковано матеріали, отримані в результаті демонтування об'єкта:
а) запчастини 207 746 1075
б) металобрухт 209 746 2200
(Матеріали оприбутковано за фактичною собівартістю, що склалася в процесі ліквідації об'єкта без врахування ПДВ, нарахованого за вимогами п. 4.9 Закону. При цьому до кожної зі статей запасів зараховано таку частку витрат, яка відповідає обсягам отриманого виду запасів.)
6. Вартість оприбуткованих матеріалів визнано доходом звітного періоду. 746 793 3275
7. Витрати, понесені у зв'язку з ліквідацією об'єкта, списуються на зменшення доходів. 793 976 3875
8. Визначено фінансовий результат: збитки (червоним сторно)*. 793 442 600
Надалі, якщо оприбуткований таким чином металобрухт реалізується на сторону, відбувається його списання з рахунка 209 в реалізацію. При цьому всі проведення з відображення доходів, витрат і визначення фінансового результату виконуються так само, як при відображенні звичайного продажу оборотних активів.

Примітки до таблиці 4:

* У цьому випадку сума збитків дорівнює сумі ПДВ, сплаченого в результаті ліквідації, яка пунктом 4.9 Закону про ПДВ прирівнюється до продажу. Автор не вважає, що у цьому випадку сума ПДВ, сплаченого з продажу, в якому немає покупців, повинна збільшувати собівартість оприбуткованих матеріалів.

Ліквідація об'єкта основних засобів у зв'язку з нанесенням невиправного ушкодження з подальшим отриманням компенсації від винної особи

Таблиця 5

Зміст операції Обороти за рахунками
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками Сума
Дт Кт Дт Кт
1. Ліквідований об'єкт списано в частині залишкової вартості. 976 10 15000
2. Ліквідований об'єкт списано в частині зношення. 131 10 4000
3. Нараховано витрати, понесені у зв'язку з ліквідацією об'єкта:
а) заробітна плата 976 661 200
б) збір на пенсійне страхування 976 651 64
в) збір на соціальне страхування 976 652 8
г) страховий збір на випадок безробіття 976 653 3
4. Оприбутковано матеріали, отримані в результаті демонтування об'єкта:
а) запчастини 207 746 1000
б) металобрухт 209 746 2000
(Матеріали оприбутковано за справедливою (ринковою) вартістю.)
5. Вартість оприбуткованих матеріалів визнано доходом звітного періоду. 746 793 3000
6. Винній особі пред'явлено рахунок на суму втрат плюс ПДВ. (У цьому разі від загальної суми втрат слід відняти вартість отриманих матеріалів: 15275 - 3000 = 12275. Отже, сума компенсації разом із ПДВ становить: 12275 х 1,2 = 14730.) 375 716 14730
7. Нараховано ПДВ. 716 641 2455
8. Суму нарахованої компенсації визнано доходом звітного періоду. 716 793 12275
9. Витрати, понесені у зв'язку з ліквідацією об'єкта, списуються на зменшення доходів. 793 976 15275
10 Погашення заборгованості винною особою шляхом: Частками, поступово,
а) внесення коштів до каси 301 375 до
б) утримання із зарплати 661 375 повного погашення боргу.

У результаті проведених таким чином операцій підприємство не зазнає збитків і фактично не отримує доходів. Адже і за дебетом, і за кредитом рахунка фінансових результатів (793) проходять однакові суми: 15275 = 3000 + 12275.