Толлінгові операції

Толлінг є способом організації переробки сировини і матеріалів замовника на готову продукцію іншим підприємством і способом розрахунків за таку переробку, за умовами яких сировина й матеріали передаються переробнику без компенсації їх вартості, де враховуються на забалансовому рахунку до передачі давальнику виробленої з неї продукції.

Сировина й матеріали, передані в переробку, не переходить у власність переробника, залишаючись власністю давальника (сторони, що її передає). Важливо розуміти, що дії переробника розглядаються як надання послуг (виконання робіт) з переробки, а не виробництво продукції. При цьому упаковка, розфасовка такої продукції силами сторонніх організацій не розглядається як переробка матеріалів на давальницьких умовах, оскільки у цьому разі не відбувається перетворення продукції в іншу якість.

При визначенні порядку сплати податку на додану вартість слід керуватись п.11.9 ЗУ про ПДВ.

При веденні толлінгових операцій у зовнішньоекономічних відносинах слід керуватись Законом України „Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах” № 327/95 – ВР від15.09.95р. із змінами і доповненнями.1 Окрім того, у деяких питаннях може допомогти Лист ДПАУ № 92/6/16 – 1217 – 14 від 12.01.2001р. „Про операції з давальницькою сировиною у ЗЕД”.

Облік у підприємства – давальника.

Табл.1.

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. Сировину зі складу передано другому підприємству для переробки. 206 201 1180
2. Робота виконана переробником. Акт про виконання підписано. 23 631 200
3. Нараховано податковий кредит
(Пров. одночасно з пров.1)
641 631 40
4. Вартість переданої сировини зараховано до виробничих витрат 23 206 1180
5. Сплачено переробнику за виконання робіт з переробки сировини 631 311 240
6. Готову продукцію передано на склад 26 23 1380

Облік у підприємства-переробника

За умови, що в оплату послуг з переробки зараховується продукція переробки.

Табл.2.

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. Отримано давальницьку сировину від замовника. 022 3000
2. Роботи виконані, підписано акт виконаних робіт з переробки давальницької сировини. 361 703 1200
3. Нараховано ПДВ у складі виручки 703 641 200
4. Нараховано заробітну плату і соціальні збори працівникам, які виконували роботу з давальницькою сировиною. 23 661, 651 – 653 400
5. Нараховано зношення ОЗ, що експлуатувалися безпосередньо при виконанні замовлення з переробки 23 131 50
6. Витрати, понесені у зв’язку з переробкою давальницької сировини, зараховано до собівартості виконаних і зданих замовнику робіт 903 23 450
7. Виручку за вирахуванням ПДВ визнано доходом звітного періоду 703 791 1000
8. Собівартість реалізованих послуг списано на зменшення доходів 791 903 450
9. Оприбутковано готову продукцію, виготовлену з давальницької сировини, передану замовником в оплату за переробку. 26 631 1000
10. Нараховано податковий кредит
(Пров. одночасне з пров.9)
641 631 200
11. Проведено взаємозалік в розрахунках. 631 361 1200
12. Списано давальницьку сировину з позабалансового рахунку. - 022 3000

За умови, що оплата послуг з переробки здійснюється в грошовій формі.

Табл.3.

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. Отримано давальницьку сировину 022 3000
2. Роботи виконано і підписано акт про надання послуг з переробки 361 703 1200
3. Нараховано ПДВ у складі виручки
(Пров. одночасне з пров.1)
703 641 200
4. Нараховано заробітну плату працівникам, які приймали участь у переробці продукції і соціальні збори 23 661, 651, 652 400
5. Нараховано зношення ОЗ, що експлуатуються безпосередньо при виконанні робіт з переробки 23 131 50
6. Витрати, понесені у зв’язку з переробкою давальницької сировини, зараховано до собівартості виконаних і зданих замовнику робіт 903 23 450
7. Виручку за вирахуванням ПДВ визнано доходом. 703 791 1000
8. Списано собівартість реалізованих послуг на зменшення доходів звітного періоду 791 903 450
9. Отримано оплату від замовника 311 361 1200
10. Списано давальницьку сировину із позабалансового рахунку. 022 3000

Толлінг у зовнішньоекономічній діяльності.

Відображення операцій виготовлення продукції з давальницької сировини, отриманої від нерезидента.

Умова

 • Нерезидент ввіз для переробки непідакцизну сировину на суму $2000
 • Курс НБУ за $1 – 5,0 грн.
 • Згідно контракту послуги за переробку сировини становлять $500 плюс ПДВ - $100
 • На дату відвантаження курс валюти не змінився.
 • При ввезенні сировини митний збір становив – 100 грн.

Табл.4.

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. Нараховано митний збір. 23 (91, 92) 377 100
2. Проведено оплату. 377 311 100
3. Видано простий вексель (зобов’язання) на суми:
 1. ввізного мита ($2000 х 5,0)х20%;
 2. ПДВ ($2000х5,0+2000+100)х20%.
 • 685
 • 685
 • 646
 • 643
 • 2000
 • 2420
4. Оприбутковано сировину на позабалансовий рахунок. 002 10000
5. Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим переробкою давальницької сировини. 23 661 600
6. Нарахування страхових зборів2 23 65 222
7. Нараховано матеріальні витрати 23 201 – 207 300
8. Списання на собівартість виробництва загальновиробничих витрат, що розподіляються 23 91 100
9. Послуги з виготовлення продукції з давальницької сировини виконані, акт підписано нерезидентом. 362 703 $600
3000
10. Нараховано зобов’язання з ПДВ
(Пров. одночасне з пров.9)
703 641 500
11. Нараховану виручку за мінусом ПДВ визнано доходом. 703 791 2500
12. Отримано оплату за послуги з переробки давальницької сировини (курс НБУ $1 – 5,0грн.). 312 362 $600
3000
13. Погашено простий вексель (зобов’язання ):
 1. ввізного мита;
 2. ПДВ.
 • 646
 • 643
 • 685
 • 685
 • 2000
 • 2420
14. Витрати зараховано до собівартості послуг з виготовлення продукції на давальницьких умовах (100+600+192+15+15+300+100). 903 23 1322
15. Собівартість послуг зараховано на зменшення доходів звітного періоду 791 903 1322
16. Списано давальницьку сировину з позабалансового рахунку в зв’язку з передачею готової продукції. 002 10000

Відображення операцій з давальницькою сировиною, закупленою нерезидентом на митній території України.

Умова

Нерезидент закупив за валюту на території України сировину у підприємства А.

Умови договору з нерезидентом:

 1. Підприємство А передає іншому Українському підприємству Б на давальницьких умовах сировину на переробку.
 2. Підприємство Б виконує послуги по переробці давальницької сировини за оплату послуг нерезидентом - $2000.
 3. Готова продукція підприємством Б:
  • в розмірі 30% відправляється через митний кордон України нерезиденту,
  • 70% реалізується на Україні.

Табл.5.

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
У підприємства-постачальника сировини нерезиденту
1. Надійшла на валютний рахунок від нерезидента попередня оплата за сировину (курс НБУ $1 = 5,0грн.) 312 681 $6000
30000
2. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ
(Пров. одночасне з пров.1)
361 643 5000
3. Виписано і передано представнику нерезидента накладну, що засвідчує момент реалізації. 361 702 30000
4. Податкове зобов’язання з ПДВ відображено в розрахунках реалізації
(Пров. одночасне з пров.3)
702 641 5000
5. Скориговано раніше нараховане (пров.2) зобов’язання з ПДВ
(Пров. одночасне з пров.3)
643 361 5000
6. Списано балансову вартість сировини на собівартість реалізації 902 282 20000
7. Розрахунки з нерезидентом закриваються попередньою оплатою. 681 361 30000
8. Виручку за вирахуванням ПДВ визнано доходом. 702 791 25000
9. Собівартість реалізованої сировини зараховано на зменшення доходів звітного періоду 791 902 20000
10. Згідно договору з нерезидентом
 1. сировину прийнято на відповідальне зберігання до передачі в переробку іншому українському підприємству на давальницьких умовах
002 30000
У підприємства-переробника
1. Отримано давальницьку сировину 002 - 30000
2. Витрати пов’язані з переробкою сировини:

 1. нараховано заробітну плату робітникам;
 2. страхові збори3
 3. матеріальні витрати
 4. загальновиробничі витрати (розподілені)
 • 23
 • 23
 • 23
 • 23
 • 661
 • 65
 • 20
 • 91
 • 1000
 • 370
 • 100
 • 200
3. Витрати, пов’язані з переробкою сировини, зараховано до собівартості послуг з переробки давальницької сировини. 902 23 1670
4. Згідно умов контракту з нерезидентом (акт виконаних давальницьких послуг узгоджено).
Відображено реалізацію послуг з виробництва готової продукції, призначеної для вивезення ($2000 х 5,0 х 30%)
362 703 3000
4.1. Нараховано митний збір за митне оформлення при вивезенні готової продукції за межі України. 93 377 200
4.2. Сплачено митний збір. 377 311 200
4.3. Списано витрати по сплаті митного збору на фінансовий результат. 791 93 200
4.4. Списано 30% собівартості послуг на фінансовий результат від вивезення готової продукції (1670 х 0,3 = 501). 791 902 501
5. Відображено реалізацію послуг з виробництва готової продукції, проданої на митній території України (резиденту)
($2000 х 5,0 х 0,7 = 7000).
362 703 7000
5.1. Нараховано ПДВ у складі виручки 703 641 1167
5.2. Списано 70% собівартості на фінансовий результат.
(1670 х 0,7 = 1169)
791 903 1169
5.3. Виручку за мінусом ПДВ визнано доходом. 703 791 5833
6. Надійшли кошти на валютний рахунок в оплату послуг з переробки давальницької сировини (курс НБУ $1 = 5,0грн.) 312 362 $2000
10200
7. В зв’язку із зміною курсу валют виникла курсова різниця. 362 714 200
8. Курсову різницю віднесено на фінансовий результат. 714 791 200
9. Списано з забалансового рахунку вартість давальницької сировини. 002 30000

1 Остання редакція від 04.10.2001.

2 Число умовне.

3 Число умовне.