Предмети прокату

По суті прокат – це один з видів оренди. Але орендою прийнято називати послуги з надання активів у тимчасове користування юридичним особам, а послуги з оренди предметів домашнього вжитку (і не тільки домашнього), що надаються населенню називаються послугами прокату. Все, що відрізняє ці два види майнового найму – це мета отримання майна наймачами. Коли особа-наймач бере майно іншого суб’єкта в тимчасове користування з метою здійснення підприємницької діяльності – такий вид майнового найму називається орендою. Коли особа-наймач бере майно іншого суб’єкта в тимчасове користування з метою використання його в особистому житті – такий вид майнового найму називається прокатом.

Предмети прокату, що надаються у тимчасове користування громадянам, залишаються враховуватись на балансі наймодавця. Отже, з метою бухгалтерського обліку цих предметів рахунок 116 “Предмети прокату” має бути розділеним на два рахунки третього порядку:

 1. 1161 “Предмети прокату на складі.”
 2. 1162 “Предмети прокату видані.”

Бухгалтерський облік предметів прокату з 01.01.2000р. є аналогічним обліку основних засобів. До 01.01.2000р. предмети прокату враховувались у складі оборотних активів, що було принципово невірно, адже господарський оборот в такому разі здійснюється не перетворенням цих активів у іншу якість чи іншу форму (наприклад, в готову продукцію, як це відбувається з виробничими запасами), а отриманням оплати від наймачів за надані їм послуги. Іншими словами: в обороті перебувають послуги, а не власне предмети, за допомогою яких ці послуги надаються. Ці предмети видаються напрокат багатократно і перебувають на балансі постійно, протягом декількох років, отже вони не можуть вважатися оборотними активами, це справжні позаоборотні (необоротні) активи. Тож цілком можна вважати, що ці облікові зміни (переведення предметів прокату з розряду оборотних до статей оборотних активів) – на краще.

Відповідно до цих змін змінився і бухгалтерський облік предметів прокату.

Придбання товарів з метою поповнення прокатного фонду

Табл.1

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. Оприбутковано отримані товари (предмети, призначені для передачі їх у прокат) 153 631 1000
2. Нараховано податковий кредит (проведення одночасне з проведенням 1) 641 631 200
3. Сплачено продавцеві за отримані товари 631 311 1200
4. Зараховано отримані активи до прокатного фонду 116 153 1000
Протягом усього терміну використання:
5. Нараховується зношення за одним з п’яти методів, вказаних в п.26 ПБО-7 23, 91, 92 132 У розмірі щомісячної амортизації

Безкоштовне придбання товарів, призначених для надання населенню послуг прокату

Табл.2

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. Оприбутковано безкоштовно отримані предмети прокату 116 424 1000
Протягом усього терміну використання:
2. Нараховується зношення за одним з п’яти методів, вказаних в п.26 П(С)БО-7 23, 91, 92 132 У розмірі щомісячної амортизації

Безкоштовна передача предметів прокату іншим суб’єктам

Табл.3

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
Списання предметів прокату з балансу:
1. Передано активи новому власнику 377 116 500
2. Списано суму нарахованого зношення предметів, що передаються 132 116 200
Утворення збитків від безкоштовної передачі:
3. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ, виходячи із звичайної ціни (звичайна ціна дорівнює балансовій (залишковій) вартості) (проведення одночасне з проведенням 1) 377 641 100
4. Відображено збитки від безкоштовної передачі 442 377 600

Надання населенню послуг прокату

Табл.4

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. Передано предмети прокату наймачам (в грудні 2001р.) 1162 1161 80000
2. Нараховано оплату за надання послуг прокату в грудні 361 703 3600
3. Отримано оплату за надані послуги прокату (за грудень) 301 361 3600
4. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ (проведення одночасне з проведенням 2) 703 641 600
5. Нараховано амортизацію предметів прокату, переданих наймачеві 91 132 300
6. Нараховано амортизацію основних засобів підприємства 92 131 280
7. Нараховано заробітну плату персоналу прокатного пункту 23 661 800
8. Нараховано соціальні збори, що сплачуються за рахунок роботодавця (підприємства):
 1. збір до пенсійного фонду;
 2. збір на соціальне страхування;
 3. страховий збір на випадок безробіття
 • 23
 • 23
 • 23
 • 651
 • 652
 • 653
 • 250
 • 30
 • 12
9. Нараховано заробітну плату адміністрації підприємства 92 661 400
10. Нараховано соціальні збори, що сплачуються за рахунок роботодавця (підприємства):
 1. пенсійний збір;
 2. збір на соціальне страхування;
 3. збір на соціальне страхування на випадок безробіття.
 • 92
 • 92
 • 92
 • 651
 • 652
 • 653
 • 125
 • 15
 • 6
11. Підписано акт про виконання ремонтних робіт сторонньою організацією, яка займалася ремонтом предметів прокату 91 377 350
12. Нараховано податковий кредит з ПДВ (проведення одночасне з проведенням 1) 641 377 70
13. Сплачено за виконання ремонтних робіт 377 311 420
14. Загальновиробничі витрати списано на собівартість наданих послуг 903 91 650
15. Витрати основної діяльності списано на собівартість наданих послуг 903 23 1092
16. Нараховано оплату за надані у грудні послуги прокату визнано доходом звітного періоду 703 791 3000
17. Собівартість послуг прокату списано на зменшення доходів звітного періоду 791 903 1742
18. Адміністративні витрати списано на зменшення доходів звітного періоду 791 92 826
19. Визначено фінансовий результат від надання послуг прокату у грудні (прибуток) 791 441 432
В наступному році щомісяця:
20. Нараховано оплату до отримання за надання послуг прокату 361 703 У розмірі щомісячної оплати, яку очікує підприємство отримати від наймача за договором
21 і далі... Всі проведення по рахунках доходів і витрат щомісяця повторюються

В таблиці 4 було показано розгорнуту схему проведень з формування фінансового результату на підприємствах, що надають населенню послуги прокату.

Власне, теми цього спецвипуску торкається лише проведення №1 (Дт 1162 Кт 1161), усе інше – тема зовсім інша. Але в даному разі ми не могли її обійти, бо мали на меті ще раз (і вже практично) довести, що “предмети прокату” як такі до оборотних активів не можуть відноситись, господарський (підприємницький) оборот втілюється у послугах, в яких “предмети прокату” є лише головним інструментом, за допомогою яких цей оборот стає можливим.

Предмети прокату