Переоцінка основних засобів

Переоцінка основних засобів – дуже складне (методично) питання українського бухобліку. Якби в ПБО 7 бухгалтерам було надано право самим вирішувати питання методології проведення переоцінки основних засобів, автор рекомендувала б робити це дуже просто: у разі дооцінки — проводити збільшення додаткового капіталу, у разі уцінки — зменшення; у разі вибуття переоціненого активу — залишок його переоцінки, зазначений в інвентарній картці, переносити на рахунок 44. Все.

Для того щоб показати офіційну методологію, в кілька слів укластися неможливо, проте нічого хитрого і тут немає, а є лише багато зайвої роботи.

Переоцінка основних засобів за відсутності попередніх переоцінок

Якщо переоцінка об'єкта здійснюється вперше (або за умови, що всі попередні дооцінки нейтралізовано еквівалентними уцінками), то в разі дооцінки суму збільшення його балансової вартості слід зараховувати до складу додаткового капіталу, а в разі уцінки аналогічну суму зменшення — до складу витрат звітного періоду.

Дооцінка об’єкта основних засобів за відсутності попередніх переоцінок.

Уся сума дооцінки балансової вартості об'єкта основних засобів за відсутності попередніх переоцінок зараховується на збільшення додаткового капіталу оборотами за кредитом рахунка 423 «Дооцінка активів».

Показники до таблиці 8.1.1

Показники й операції Кореспондуючі рахунки Дооцінка
Дт Кт Вартість ОЗ Переоцінена вартість Сума дооцінки
1. Первісна вартість ОЗ 5000 7500 2500
2. Зношення ОЗ 1000 1500 500
3. Залишкова вартість ОЗ 4000 6000 2000
4. Справедлива вартість ОЗ 6000
5. Індекс переоцінки (р. 4 : р. 3) 1,5
Бухгалтерський облік:
6. Збільшення первісної вартості ОЗ на суму дооцінки в частині:
— нарахованого зношення 10 131 500
— залишкової вартості з одночасним збільшенням додаткового капіталу 10 423 2000

Таблиця 8.1.1

Зміст операції Обороти за рахунками
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками Сума
Дт Кт Дт Кт
1. Збільшення первісної вартості об'єкта в частині нарахованого зношення. 10 131 500
2. Збільшення первісної вартості об'єкта в частині залишкової вартості. 10 423 2000

Уцінка об'єкта основних засобів за відсутності попередніх переоцінок

Уся сума уцінки балансової вартості об'єкта основних засобів за відсутності попередніх переоцінок зараховується до витрат звітного періоду на дебет рахунка 975 «Уцінка необоротних активів».

Показники до таблиці 8.1.2

Показники й операції Кореспондуючі рахунки Уцінка
Дт Кт Вартість ОЗ Переоцінена вартість Сума дооцінки
1. Первісна вартість ОЗ 5000 3250 1750
2. Знос ОЗ 1000 650 350
3. Залишкова вартість ОЗ 4000 2600 1400
4. Справедлива вартість ОЗ 2600
5. Індекс переоцінки 0, 65
Бухгалтерський облік
6. Зменшення первісної вартості ОЗ на суму уцінки в частині:
— нарахованого зношення 131 10 350
— залишкової вартості 975 10 1400

Таблиця 8.1.2

Зміст операції Обороти за рахунками
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками Сума
Дт Кт Дт Кт
1. Зменшення первісної вартості об'єкта в частині нарахованого зношення. 131 10 350
2. Зменшення первісної вартості об'єкта в частині залишкової вартості. 975 10 1400

Дооцінка об'єкта основних засобів, який раніше було уцінено

Якщо попередньо уцінений об'єкт дооцінюється, то сума дооцінки в частині, що дорівнює попередній уцінці, спрямовується на збільшення доходів звітного періоду. У разі якщо суми раніше понесених (у зв'язку з попередньою уцінкою) витрат виявляється недостатньо, щоб цілком покрити дооцінку, решту суми дооцінки зараховують до складу додаткового капіталу. У прикладі, наведеному в таблиці 8.2.1, суми попередньої уцінки (нарахованих раніше витрат) цілком вистачає, щоб не зараховувати до статті додаткового капіталу якусь частину дооцінки. У прикладі, наведеному в таблиці 8.2.2, — не вистачає, і у зв'язку з цим частина дооцінки має збільшити додатковий капітал.

Сума дооцінки об'єкта менша від суми попередньо здійсненої уцінки (варіант І таблиці 8.2)

У цій ситуації, згідно з ПБО 7, сума дооцінки у повному обсязі спрямовується на погашення витрат, понесених у зв'язку з попередньою уцінкою. Згідно з прикладом у таблиці 8.2, вона становить 910 грн. Сума непокритих витрат попередньої уцінки — 490 грн (1400 грн - 910 грн).

Таблиця 8.2.1

Зміст операції Обороти за рахунками
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками Сума
Дт Кт Дт Кт
1. Збільшення первісної вартості об'єкта основних засобів:
у частині зношення 10 13 228
у частині залишкової вартості 10 746 910

Сума дооцінки об'єкта більша від суми попередньо здійсненої уцінки (варіант ІІ таблиці 8.2)

У цьому випадку дооцінку балансової вартості об'єкта необхідно відобразити у складі доходу в сумі, що дорівнює сумі раніше здійсненої уцінки, і у складі додаткового капіталу в сумі перевищення над сумою раніше здійсненої уцінки.

Сума уцінки становить 1400 грн.

Сума дооцінки — 2210 грн.

Сума перевищення дооцінки над попередньою уцінкою — 810 грн.

Таблиця 8.2.2

Зміст операції Обороти за рахунками
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками Сума
Дт Кт Дт Кт
1. Дооцінка об'єкта в частині його зношення. 10 13 552
2. Дооцінка об'єкта в частині його залишкової вартості на суму, що дорівнює попередній уцінці. 10 746 1400
3. Дооцінка об'єкта в частині його залишкової вартості на суму перевищення дооцінки над попередньою уцінкою. 10 423 810
4. Сума дооцінки, що дорівнює попередній уцінці, визнається доходом звітного періоду. 746 793 1400

Уцінка об'єкта основних засобів, який раніше було дооцінено

Якщо попередньо дооцінений об'єкт уцінюється, то сума уцінки в частині, що дорівнює попередній дооцінці, спрямовується на зменшення додаткового капіталу, утвореного в зв'язку з тією дооцінкою. У разі якщо сальдо за рахунком 423 виявляється недостатньо, щоб цілком покрити уцінку, решту суми уцінки зараховують до складу витрат звітного періоду. У прикладі, наведеному в таблиці 8.3.1, суми попередньої дооцінки (утвореного капіталу) цілком вистачає, щоб не зараховувати до витрат якусь частину уцінки. У прикладі, наведеному в таблиці 8.3.2, — не вистачає, тож доводиться частину уцінки зарахувати до складу витрат звітного періоду.

Сума уцінки об'єкта менша від суми попередньо проведеної дооцінки (варіант І таблиці 8.3)

Таблиця 8.3.1

Зміст операції Обороти за рахунками
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками Сума
Дт Кт Дт Кт
1. Уцінка об'єкта в частині його зношення. 13 10 300
2. Уцінка об'єкта в частині його залишкової вартості за рахунок раніше здійсненої дооцінки. 423 10 1200

Сума уцінки об'єкта більша від суми попередньо здійсненої дооцінки (варіант ІІ таблиці 8.3)

Таблиця 8.3.2

Зміст операції Обороти за рахунками
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками Сума
Дт Кт Дт Кт
1. Уцінка об'єкта в частині його зношення. 13 10 750
2. Уцінка об'єкта в частині його залишкової вартості на суму, що дорівнює попередній дооцінці. 423 10 2000
3. Уцінка об'єкта в частині його залишкової вартості, на суму перевищення уцінки над попередньою дооцінкою. 975 10 1000
4. Сума перевищення уцінки над попередньою дооцінкою зменшує доходи звітного періоду. 793 975 1000

Облік реалізації переоцінених основних засобів.

Згідно з п. 21 ПБО 7, при вибутті об'єкта основних засобів, який раніше переоцінювався, перевищення сум його попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок зараховуються до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу.

Умова до прикладу таблиці 8.4

Кореспонденція рахунків Дооцінка Уцінка
Вартість об'єкта Переоцінена вартість Сума дооцінки Вартість об'єкта Уцінена вартість Сума уцінки
Первісна вартість основних засобів 4000 5600 1600 5600 4536 1064
Сума нарахованого зношення 300 420 120 420 340 80
Залишкова вартість об'єкта 3700 5180 1480 5180 4196 984
Справедлива вартість 5200 4200
Індекс переоцінки = справедлива вартість : залишкова вартість 1,4 0,81

Перевищення суми дооцінки над сумою уцінок — 496 грн (1480 - 984).

Таблиця 8.4

Зміст операції Обороти за рахунками
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками Сума
Дт Кт Дт Кт
1. Об'єкт передано покупцеві. 361 742 6000
2. Нараховано ПДВ. (Проведення одночасно з проведенням 1.) 742 641 1000
3. Вартість реалізованого активу визнано доходом звітного періоду. 742 793 5000
4. Реалізований об'єкт списано в частині залишкової вартості. 972 10 4196
5. Реалізований об'єкт списано в частині його зношення. 131 10 340
6. Собівартість реалізованого об'єкта списано на зменшення доходів. 793 972 4196
7. Додатковий капітал зменшено на величину перевищення суми всіх здійснених дооцінок над усіма здійсненими уцінками. 423 742 496
8. Визначено фінансовий результат (прибуток) від реалізації об'єкта. 793 441 804

В усіх випадках вибуття об'єктів, які раніше переоцінювалися і за якими значилося сальдо попередніх дооцінок над попередніми уцінками, потрібно зменшити додатковий капітал і перенести це перевищення на рахунок 44 «Нерозподілений прибуток». Тобто до всіх вищезазначених проведень, які відображають вибуття основних засобів з будь-якої причини (продаж, безкоштовна передача, ліквідація, внесок до статутного капіталу тощо), потрібно додати ще одне проведення: Д-т 423, К-т 441.