Малоцінні необоротні матеріальні активи (MHMA)

Кожне підприємство, враховуючи критерій суттєвості і принцип превалювання суті над формою, має право самостійно визначати, що є для його бізнесу основним активом, що – “не зовсім основним” (напівмалоцінним), що – малоцінним по-справжньому, а що й взагалі “нуль без хвостика” на фоні тих доходів, які воно отримує і витрат, яких зазнає у зв’язку з цими доходами. Єдиний критерій, який встановлено національними стандартами, – це очікуваний термін використання. Цей термін для необоротних активів повинен перевищувати календарний рік, або операційний цикл, якщо такий цикл є довшим за рік. Все. А щодо того, що стосується розподілу необоротних активів на основні і “малоцінні” (правильно – інші необоротні МА) жодних офіційних критеріїв не існує. І це добре.

А от розподіл активів на МНМА і МШП викликає деякі складнощі. Здавалося б, все зрозуміло: МНМА служать довше одного року (або операційного циклу, якщо він перевищує рік), МШП – менше цього терміну. Отже, до тієї чи іншої статті ми зараховуємо такі активи, дивлячись на те, скільки збираємось їх використовувати у господарській діяльності. Однак те, що ми очікуємо, не завжди збувається. В кожній бухгалтерії є ножиці, вартість яких – той самий “нуль без хвостика”, а служить цей “інструмент” значно довше одного року. “Нехай відноситься до МНМА” – вирішить бухгалтер, а ці ножиці візьми та й зламайся раніше ніж мине 365 днів… Візьмемо ситуацію навпаки. Нехай бухгалтер через те, що ножиці для нарізання паперу в офісі крупного підприємства – це дійсно ніщо вирішить віднести цей “інструмент” до МШП, а це “ніщо” – візьми та й прослужи десятки років... Тож, окрім критерію очікуваного терміну використання, не зайве керуватись і критерієм суттєвості.

До складу МНМА можуть зараховуватись:

  1. пристосування до основних засобів, спеціальні інструменти та інструменти загального призначення, прилади та інші знаряддя, призначені для використання як у серійному та масовому виробництвах, так і у виготовленні продукції за індивідуальними замовленнями;
  2. спеціальний і форменний, а також фірмовий одяг та взуття, що видаються працівникам на термін, що перевищує один рік;
  3. інші предмети довгострокового використання, які за вартісними критеріями, встановленими підприємством не можуть бути зарахованими до складу основних засобів, які обліковуються на рахунку 10.

Придбання Малоцінних необоротних матеріальних активів

Придбання МНМА за безготівковим розрахунком.

Табл.1

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. Отримано МНМА від постачальника 153 631 2000
2. Нараховано податковий кредит з ПДВ (проведення одночасне з проведенням1) 641 631 400
3. Сплачено постачальнику 631 311 2400
4. Придбані активи зараховуються до складу МНМА 112 153 2000
5.
5.
Нараховано амортизацію за ставкою 50%, виходячи з вартості, яка амортизується (Припускаємо, що ліквідаційна вартість придбаних МНМА становить 400грн., отже, вартість, яка амортизується, дорівнює 1600грн.)

Або:

Нараховано амортизацію за ставкою 100% вартості придбаних МНМА.
23,
91,
92


23,
91,
92
132
132

800
2 000

Придбання МНМА за готівку через підзвітних осіб.

Табл.2

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. Видано аванс підзвітній особі 372 301 400
2. Прийнято авансовий звіт про придбання МНМА 153 372 250
3. Нараховано податковий кредит з ПДВ (проведення одночасне з проведенням2) 641 372 50
4. Решта виданих під звіт і не підтверджених фактом понесення витрат коштів повернено підзвітною особою до каси 301 372 100
5. Придбані МНМА передано в експлуатацію 112 153 250
6.
6.
Нараховано амортизацію за ставкою 50%, виходячи з вартості, яка амортизується (Припускаємо, що ліквідаційна вартість придбаних МНМА становить 100грн., отже, вартість, яка амортизується, дорівнює 150грн.)

Або:

Нараховано амортизацію за ставкою 100% вартості придбаних МНМА.
23,
91,
92


23,
91,
92
132
132
75
250

Безкоштовне придбання МНМА.

Табл.3

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. Оприбутковано безкоштовно отримані МНМА 112 424 250
2.2.
Нараховано амортизацію за ставкою 50%, виходячи з вартості, яка амортизується (Припускаємо, що ліквідаційна вартість придбаних МНМА становить 100грн., отже, вартість, яка амортизується, дорівнює 150грн

Або:

Нараховано амортизацію за ставкою 100% вартості придбаних МНМА.
23,
91,
92

23,
91,
92
132
92


132
75
92


250

Продаж Малоцінних необоротних матеріальних активів

Продаж МНМА, на які нараховано стовідсоткове зношення.

Табл.4

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. МНМА передано покупцеві за вартістю, зазначеною в договорі (продажна вартість об’єкта плюс ПДВ) 361 742 300
2. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ у зв’язку з реалізацією МНМА 742 641 50
3. Списано суму зношення МНМА 132 112 250
4. Дохід від продажу МНМА визнано доходом звітного періоду 742 793 250
5. Нараховано прибуток від продажу МНМА 793 742 250
6. Отримано оплату від покупця 311 361 300

Особливістю відображення таких операцій в бухгалтерському обліку є відсутність проведень, якими показується собівартість реалізованих МНМА:

Дт     Кт
972   112
793    972

Адже МНМА, на вартість яких протягом терміну експлуатації було нараховано зношення у розмірі 100%, не мають залишкової вартості, точніше ця вартість (а значить собівартість реалізації1) дорівнює 0.

Продаж МНМА, на які нараховано зношення способом “50 + 50”.

Припустимо, що первісна вартість реалізованих МНМА дорівнює 250грн.

Вартість, яка амортизується 80грн.

Зношення, нараховане під час передачі цих МНМА в експлуатацію дорівнює 85грн.

Залишкова вартість (первісна мінус зношення) 165грн.

Табл.5

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. МНМА передано покупцеві за вартістю, зазначеною в договорі (продажна вартість об΄єкта плюс ПДВ) 361 742 300
2. Нараховано податкові зобов’язання у зв’язку з передачею МНМА покупцеві (проводиться одночасно з проводкою 1.) 742 641 50
3. МНМА списано в реалізацію за залишковою (балансовою) вартістю 972 112 165
4. Списано суму зношення МНМА 132 112 85
5. Дохід від продажу МНМА визнано доходом звітного періоду 742 793 250
6. Собівартість реалізованих МНМА списано на зменшення доходів звітного періоду 793 972 165
7. Нараховано прибуток від продажу МНМА 793 441 85
8. Отримано оплату від покупця 311 361 300

Безкоштовне вибуття МНМА.

Табл.6

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
Списано МНМА з балансу:
1. Передано МНМА новому власнику 377 112 250
2. Списано суму зношення МНМА 132 112 250
Утворення збитків від безкоштовної передачі:
3. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ зі звичайної вартості 377 641 50
4. Відображено збитки від безкоштовної передачі 442 377 300

1 Якщо при реалізації цих МНМА підприємство не зазнало інших витрат.